Nota de informare catre candidati


1.Aspecte preliminare


Scopul acestei Note de informare este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele în calitatea ta de potențial angajat al clienților noștri și în calitatea noastră de operator de date. De asemenea, parcurgând acest document vei ști care sunt drepturile tale și cum le poți exercita în mod legal. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Aceste informații sunt importante. Sperăm să le citești cu atenție.


2. Despre noi


Talent Matchmakers S.R.L. cu sediul in Cluj-Napoca, str. Govora, nr.4, et.9. jud. Cluj, telefon +40-746398250, C.U.I. 38460545, Numar de inregistrare in Registrul Comerțului J12/6342/2017 este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse.


Potrivit legislației, compania noastră, în calitate de intermediar, este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale. 


3. Cine ești tu?


 Potrivit legislației, tu, potențialul angajat al companiei noastre, ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.


4. Angajamentul Nostru cu privire la protecția datelor personale


 Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:


 • Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător. 


 • Controlul îți aparține

În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.


 • Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.


 • Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.


5.Schimbări


   Putem schimba această Notă de informare în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail și/sau prin alte modalități acceptate de lege. 


6.Întrebări și solicitări


 Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: cristina.chereches@talentmatchmakers.co 


7.Datele cu caracter personal


Ce fel de date cu caracter personal prelucăm?

 1.1 Informații de identificare și de contact


☐Numele complet


☐Telefon


☐Vârsta


☐Data Nașterii


☐Sex


☐ Naționalitate


☐Adresa


☐E-mail


1.2. Informații profesionale și de serviciu


☐Educație și istoric formare


☐Calificări/specializări


☐Limbi cunoscute


☐ Informații aplicare post


☐Informații privind posturile ocupate anterior


☐ CV, observații interviu, referințe


☐Istoric activitate anterioară


☐ Performanțe


☐Diplome


☐Data începerii activității


☐Informații relocare
1.3. Informații financiare


☐Salariu/remunerație


☐Venituri din alte surse
 1.4 Urmărire/Tracking


☐Imagini foto și video


☐Informații localizare
1.5 Categorii speciale de date


☐ Originea rasială sau originea etnică


☐ Starea de sănătate


☐ Orientarea sexuală


☐ Condamnări penale și infracțiuni, inclusiv cazier judiciar


2. De ce colectăm aceste informații?


 Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:


 • În vederea încheierii și executării unui contract de muncă;
 • Pentru a lua decizia potrivită în vederea angajării;
 • Pentru a putea comunica cu tine;
 • Pentru a-ți oferi postul potrivit specializării/calificării tale;3. Temeiurile legale pentru prelucrare


 • Prelucrarea este necesară pentru a putea face demersuri în vederea încheierii unui contract de muncă.
 • Prelucrarea este necesară pentru atingerea intereselor noastre legitime, însă numai în situația în care interesul nostru primează asupra drepturilor și intereselor tale. În situația în care utilizăm interesul legitim, efectuăm o analiză a interesului legitim (test de echilibrare) prin intermediul căreia putem în balanță interesul nostru și interesele dvs. În situația în care prevalează interesele noastre, vom utiliza interesul legitim. În situația în care prevalează interesele dvs., nu vom utiliza interesul legitim, iar în măsura în care nu reușim să identificăm un alt temei legal corect, nu vom efectua respectiva activitate de prelucrare.
 • În unele situații, prelucrarea poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale tale sau ale altei persoane fizice
 • Ți-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

4.Cât timp păstrăm informațiile personale?


Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 3 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.


Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege, ca de exemplu păstrarea statelor de plată pe o durată de 50 de ani sau păstrarea contractelor de muncă pe o durată de 75 de ani.


Dacă nu ve fi angajat, datele date vor fi stocate pe o perioadă de 4 ani  în baza interesului nostru legitim de a-ți propune o ofertă de angajare potrivită specializării tale și în baza interesului tău legitim de a fi la curent cu oportunitățile.


5.Cum transmitem informațiile tale?


 Putem dezvălui datele tale, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți, cum ar fi companiile care sunt în căutare de personal, firmele de contabilitate, firmele de resurse umane, autorități publice (ITM) etc.


Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele tale să fie protejate. Te vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul tău sau alt temei juridic.


 De exemplu, am putea furniza datele tale către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele tale să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm. 


 De asemenea, am putea partaja datele tale către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.


 Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor tale.


 Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor tale. 


 Vom putea, de asemenea, furniza informațiile tale cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.


 Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.


6.Care sunt drepturile tale?


Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:


 • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
 • Dreptul de acces asupra datelor

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR. 


 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.


 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal. 


 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării. 
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator

În cazurile prevăzute la art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține portabilitatea datelor. 


 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor

În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucării datelor. 


 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a te adresa justiției
 • Dreptul de depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Te rugăm să reții că:


 • Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: cristina.chereches@talentmatchmakers.co 
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.
 1. Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor 

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail cristina.chereches@talentmatchmakers.co